Sofisticirana sistemska rešenja

Dijagnostički algoritmi, programi za analizu, upravljanje podacima i sistem servera: U našim rešenjima primenjuje se najnovija tehnološka evolucija i zadovoljavaju se potrebe korisnika, od lekarske ordinacije do najsloženijih bolničkih okruženja.

Da li ste zainteresovani za naše proizvode? Obratite nam se.