SEMA Workstation

Sistem za upravljanje EKG podacima

SEMA je dijagnostički sistem za upravljanje podacima usmeren na radni tok, sa fleksibilnom podrškom za različite operativne sisteme, sisteme za upravljanje bazama podataka i više različitih jezika.

Potpuna integracija: SEMA podržava dvosmernu komunikaciju sa svim SCHILLER uređajima, kao i nesmetanu integraciju sa bolničkim informacionim sistemima i arhivama, što omogućava maksimalnu efikasnost u lečenju pacijenata i štedi vreme instituciji.

Klinička efikasnost: SEMA korisniku omogućava da radne procese obavi sa samo par klikova zahvalјujući alatima poput prijemnog sandučeta (spisak snimaka koji se stalno ažurira), grupnog uređivanja i kriterijuma pretrage koje definiše korisnik.

Prilagodlјivo: Novi intuitivni korisnički interfejs omogućava lako prilagođavanje prikaza na ekranu i radnih tokova prema potrebama svakog korisnika. Dostupni su i obrasci, akronimi i izveštaji koje definiše korisnik.

Veća bezbednost: Funkcije poput prijavlјivanja na osnovu uloga, automatskog odjavlјivanja, upravlјanja bezbednošću i aktivnog direktorijuma pružaju optimalnu zaštitu arhiviranih podataka.

Dostupan u prilagođenim verzijama kako bi zadovoljio potrebe vaše organizacije:

 • SEMA Office (do 10 licence za radne stanice)
 • SEMA Enterprise (neograničen broj licenci za radne stanice)

Karakteristike

 • Upravljanje podacima pacijenata i snimcima
 • SCHILLER tehnologija filtriranja
 • Integracija sa svim uređajima koji se zasnivaju na PC računaru
 • Pregled EKG-a u mirovanju i srčanog ritma u mirovanju
 • Pregled podataka iz testa pod opterećenjem
 • Pregled podataka o reanimaciji
 • Pregled spirometrijskih snimaka
 • Pregled SCHILLER-ovih ergospirometrijskih snimaka
 • Upravljanje zapisima koji su napravljeni uređajima za snimanje SCHILLER ABPM i uređajima za snimanje SCHILLER Holter za EKG kao i izveštajima sistema medilog DARWIN2

Dostupnost na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.