SEMA Workstation

Nova generacija sistema za upravljanje EKG podacima

Potpuno novi sistem za upravljanje dijagnostičkim podacima koji prati tok rada, sa fleksibilnom podrškom za različite operativne sisteme, sisteme za upravljanje bazama podataka i za različite jezike.

Potpuna integracija: SEMA podržava dvosmernu komunikaciju sa svim SCHILLER uređajima, kao i nesmetanu integraciju sa bolničkim informacionim sistemima i arhivama, što omogućava maksimalnu efikasnost u lečenju pacijenata i štedi vreme instituciji.

Klinička efikasnost: SEMA korisniku omogućava da radne procese obavi sa samo par klikova zahvalјujući alatima poput prijemnog sandučeta (spisak snimaka koji se stalno ažurira), grupnog uređivanja i kriterijuma pretrage koje definiše korisnik.

Prilagodlјivo: Novi intuitivni korisnički interfejs omogućava lako prilagođavanje prikaza na ekranu i radnih tokova prema potrebama svakog korisnika. Dostupni su i obrasci, akronimi i izveštaji koje definiše korisnik.

Veća bezbednost: Funkcije poput prijavlјivanja na osnovu uloga, automatskog odjavlјivanja, upravlјanja bezbednošću i aktivnog direktorijuma pružaju optimalnu zaštitu arhiviranih podataka.

Dostupan u prilagođenim verzijama kako bi zadovoljio potrebe vaše organizacije:

 • SEMA Office (do 5 licence za radne stanice)
 • SEMA Enterprise (više od 5 licenci za radne stanice)

Karakteristike

 • Upravljanje podacima pacijenata i snimcima
 • SCHILLER tehnologija filtriranja
 • Integracija sa svim uređajima koji se zasnivaju na PC računaru
 • Pregled EKG-a u mirovanju i srčanog ritma u mirovanju
 • Pregled podataka iz testa pod opterećenjem
 • Pregled podataka o reanimaciji
 • Pregled spirometrijskih snimaka
 • Pregled SCHILLER-ovih ergospirometrijskih snimaka
 • Upravljanje zapisima koji su napravljeni uređajima za snimanje SCHILLER ABPM i uređajima za snimanje SCHILLER Holter za EKG kao i izveštajima sistema medilog DARWIN2

Dostupnost na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.