O kompaniji SCHILLER

Firmu SCHILLER je osnovao Alfred E. Šiler 1974. godine. Od firme sa jednim zaposlenim koja se nalazila u četvorosobnom stanu nastala je uspešna grupacija koja ima oko 1400 zaposlenih, 30 filijala i globalnu prodajnu mrežu. Danas je SCHILLER vodeći svetski pro-izvođač i isporučilac uređaja za kardiopulmonarnu dijagnostiku, defibrilaciju i nadzor pacije-nata, kao i softverskih rešenja za medicinsku industriju.

Imate li pitanja? Rado ćemo vam pomoći!