HyperQ Resting

Neinvazivna dijagnostika ishemijske bolesti srca

Rano otkrivanje akutnog koronarnog sindroma

Bol u grudima predstavlja jedan od glavnih razloga za posete službi hitne pomoći u celom svetu. Rana stratifikacija rizika kod pacijenata koji se žale na bol u grudima i kod kojih se sumnja na akutnu ishemiju ili infarkt miokarda predstavlja značajan klinički izazov.

EKG sa 12 odvoda u mirovanju kao glavno dijagnostičko sredstvo u akutnoj ishemiji miokarda ograničen je niskom osetljivošću, naročito kod infarkta miokarda bez povišenog ST segmenta i nestabilne angine.

Karakteristike

  • HyperQ Resting pruža visoku preciznost, rano otkrivanje i nenadmašnu dijagnostičku vrednost
  • Izvlači dodatne, prethodno neotkrivene podatke na osnovu 3-minutnog snimka srčanog ritma u mirovanju
  • Pogodan je za odeljenja hitne pomoći, hitne službe, klinike za primarnu negu i telemedicinske službe

Dostupnost na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.