Aplikacija za preslikavanje ekrana

Podrška radnicima hitne pomoći / zdravstvenim radnicima u efikasnijem radu

Jednostavno praćenje vitalnih znakova kod pacijenta daljinskim putem preko Bluetooth-a, uz bolju vizuelizaciju. Ovo je naročito pogodno u slučaju pomeranja pacijenta ili ako ima previše osoba na licu mesta. Uređaj se jednostavno uparuje sa aplikacijom putem Bluetooth veze, a stručnjaci mogu da pristupe podacima uživo sa uređaja, direktno na pametnom telefonu i tabletu.

Karakteristike

 • Kompatibilnost sa svim Android i iOS (pametni telefoni, tablet) uređajima
 • Bluetooth veza sa DEFIGARD Touch 7 uređajem
 • Prikaz sledećeg u realnom vremenu:
  • Krive: EKG I, II, III, DEFI, SpO2, EtCO2, IBP (invazivno merenje krvnog pritiska)
  • Parametri: Puls (HR), SpO2, EtCO2 sa brzinom disanja (RR), NIBP (neinvazivno merenje krvnog pritiska), IBP, SpCO, SpMet
 • Podrazumevano definisanje krivi za prikaz
 • Preuzimanje R-EKG u PDF formatu
 • Tačan prikaz podataka prenetih sa DEFIGARD Touch 7 uređaja
 • Višejezička opcija (engleski, francuski, nemački, italijanski, španski)
 • Dostupan je režim demonstracije

Dostupnost na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.