C.C.A.A.

Algoritam „culprit” koronarne arterije

Jer vreme je bitno: Odmah procenjuje ugroženo srčano područje.
CCAA detektuje lokaciju koronarne opstrukcije kod pacijenata s akutnim bolom u grudima.

CCAA delotvorno koristi 12 EKG odvoda za optimizovanje dijagnoze i zbrinjavanje pacijenata s akutnim bolom u grudima. Za donošenje odluka od suštinske je važnosti znati kom srčanom delu preti gubitak ako se koronarni protok ne povrati. Omogućava optimalno zbrinjavanje pacijenata s akutnim bolom u grudima, kako van bolnice tako i u sali za hitne slučajeve, kao i identifikaciju pacijenata kojima je potreban odlazak u bolnicu gde će im biti obavljena perkutana koronarna intervencija (PCI).

Opcioni SCHILLER CCAA softver pruža sledeće prednosti:

  • isplativo i brzo odlučivanje o daljim koracima pre zbrinjavanja u bolnici
  • identifikacija pacijenata kojima je potrebna koronarna reperfuziona terapija (PCI/tromboliza)
  • ograničavanje trajanja srčane ishemije i samim tim štete po srčani mišić

Dostupnost na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.