Vektorski EKG

3D prikaza električne aktivnosti srca

Vektorska elektrokardiografija omogućava trodimenzionalni prikaz električne aktivnosti srca i pruža dodatnu vrednost u dijagnostici donje strane srca.

Vektorski kardiogram prati smer i magnitudu električne aktivnosti srca u toku srčanog ciklusa. Uz algoritam kompanije SCHILLER, vektorski kardiogrami i merene vrednosti izračunavaju se i prikazaju na osnovu standardnog snimka sa 12 odvoda.

Dostupnost na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.