SCHILLER Server

Komunikaciono rešenje na bolničkom nivou

Ovo SCHILLER-ovo komunikaciono rešenje na bolničkom nivou pruža prilagodljiv bezbedni interfejs za spoljne elektronske kartone pacijenata, kliničku bazu podataka svih SCHILLER podataka kojima se može pristupiti putem SEMA Workstation za kliničke analize i izveštavanje, proveru identiteta na osnovu uloga, upravljanje uređajima i još toga.

 

Karakteristike

 • Korist od svih mogućnosti SEMA Workstation kod korišćenja SCHILLER servera: SCHILLER-ov sistem za upravljanje kliničkim podacima SEMA povezuje se sa SCHILLER serverom.
 • Provera identiteta korisnika na osnovu uloga na podržanim SCHILLER uređajima i softverskim aplikacijama pruža bezbednost podataka.
 • Napredno prilagođavanje za najsloženije zahteve korisničkog interfejsa.
 • Upravljanje uređajima – evidencija povezanosti i statusa uređaja, izveštaji o samotestiranju, planiranje održavanja.
 • Dodatno povezivanje putem HL7 ORM, GDT.
 • Pored toga, SCHILLER server poseduje sve mogućnosti kao i SCHILLER Gateway, ukljućujući između ostalog:
  • brz pristup informacijama, smanjen ručni unos podataka i minimalizaciju grešaka zahvaljujući Anketi o demografskim podacima pacijenta (PDQ);
  • uvoz radnih lista na SCHILLER uređaje i kliničke aplikacije direktno iz HIS ili PACS sistema korišćenjem radne liste DICOM Modality;
  • izvoz kliničkih rezultata kao konačnog izveštaja i/ili sirovih dijagnostičkih podataka i talasnih oblika direktno na bilo koji spoljni elektronski karton pacijenta putem HL7, DICOM, PDF, XML ilI GDT.

 

Dostupnost na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.