SCHILLER Server

Komunikacioni gateway

Komunikacioni gateway koji omogućava Schiller proizvodima i sistemima da razmenjuju informacije sa Bolničkim Informacionim Sistemom (BIS) preko HL7 poruka ili PACS sistemom komunikacije preko DICOM standarda.

Karakteristike

  • Anketa o demografskim podacima pacijenta (PDQ) ubrzava pristup informacijama, smanjuje potrebu za ručnim unosom podataka i pojavu grešaka
  • Uvozi demografske podatke pacijenta putem „Admit/Discharge/Transfer” (ADT) poruka u bazu podataka pacijenata u proizvodu
  • Izvozi nalaze, procene, dijagnostičke podatke i snimke u obliku talasa (u PDF formatu) putem poruka o rezultatima pregleda (ORU/MDM/DFT)
  • Podržava uvoz radnih stavki iz HIS ili PACS sistema putem HL7 ORM poruka ili radne liste DICOM Modality
  • Dvosmerna DICOM podrška (talasi, PDF-ovi i radne liste)
  • Mogućnost potpune konfiguracije za integraciju sa svim HIS koji primenjuju v.2 standarda HL7 putem prenosa podataka, prenosa priključka ili internet usluga
  • Podržava jednostavnu HIS integraciju sa većinom dijagnostičkih proizvoda marke SCHILLER
  • Omogućava SEMA klijentima da se povežu sa LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) sistemima za upravljanje korisnicima (poput Microsoft Active Directory)

Dostupnost na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.