ETM

Inovativni program za EKG analizu

Zahvaljujući našem dugotrajnom iskustvu u oblasti EKG tumačenja, naši programi analize se mogu koristiti uz SCHILLER EKG sisteme za dijagnostiku i nadgledanje, kao i u kombinaciji sa uobičajenim uređajima vodećih dobavljača.

Pošto su naši proizvodi u potpunosti kompatibilni, oni su prikladni za veliki broj okruženja za negu i ispitivanje u bolnicama i ordinacijama. Nezavisni lekari, kao i lekari i pomoćnici u nezi u bolnici ili van bolnice, odnosno u jedinicama za intenzivnu negu imaju koristi od jedinstvenih rezultata analize.

Karakteristike

  • Usaglašeno sa standardima za prisvajanje EKG-ova sa 12 elektroda i analizu pedijatrijskih pacijenata
  • Automatsko mišljenje drugog lekara sa dokazanom kliničkom preciznošću „Zlatnog standarda“ koja je testirana u odnosu na sveobuhvatnu EKG bazu podataka koja se sastoji od brojnih bolesti i odstupanja od normi.
  • Analiza aritmije, uključujući atrijalne aritmije, otkrivanje pejsmejkera i QT merenje.
  • Skraćuje vreme provedeno na procenu EKG snimaka
  • Precizna, proverena merenja srčanog ritma, osovina i intervala.
  • Kriterijumi tumačenja za pedijatriju.
  • Kriterijumi tumačenja prema polu i uzrastu za akutne infarkte miokarda kod odraslih osoba da bi se obezbedio visok nivo bezbednosti za otkrivanje značajnih promena u najkritičnijim oblastima za snabdevanje krvlju.

Dostupnost na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.