ETM

Inovativni program za EKG analizu za kliničku primenu i kvalitet EKG analize

ETM program za EKG analizu može se koristiti sa SCHILLER EKG dijagnostičkim sistemima i sistemima za praćenje. Naše dugogodišnje iskustvo u oblasti EKG interpretacije donosi značajnu dodatu vrednost na široko polje kardioloških i urgentnih usluga.

Mnogi proizvodi kompanije SCHILLER su umreženi i imaju mogućnost korišćenja SCHILLER-ove alatke za upravljanje podacima, SEMA. Zahvaljujući tome, pogodni su za širok spektar okruženja za negu i preglede u klinikama i ordinacijama. Podacima može da pristupi više strana (snimanje/drugo mišljenje) koje mogu koristiti prednosti ETM interpretacije i analize rezultata.

Karakteristike

  • Zadovoljava standarde merenja EKG-a sa 12 odvoda i pruža EKG analizu za odrasle, kao i za pedijatrijske pacijente
  • Automatsko drugo mišljenje provereno u odnosu na zlatni standard interpretacija u opsežnoj bazi podataka EKG-a koja sadrži brojna oboljenja i odstupanja od norme
  • Analiza aritmije uključuje atrijalne aritmije, detekciju pejsmejkera i merenje QT intervala
  • Minimalizuje vreme utrošeno na procenu EKG snimaka
  • Precizno i validirano merenje srčanog ritma, osa i intervala
  • Kriterijumi interpretacije prema polu i starosti za akutni infarkt miokarda kod odraslih u cilju obezbeđivanja visokog nivoa sigurnosti kod detekcije značajnih promena u većini područja od suštinske važnosti za dotok krvi

Dostupnost na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.