SAECG - Signal Averaged ECG

Analiza EKG-a sa uprosečenim signalom

Procena rizika aritmija pomoću SCHILLER SAECG analize.

Karakteristike

  • Prepoznavanje visokofrekventnih kasnih potencijala pomoću uprosečenja signala i visokopropusnog filtriranja
  • Dobijte na vremenu zahvaljujući jednostavnom snimanju merenih podataka: dovoljan je pritisak jednog dugmeta
  • Sveobuhvatna i jasna procena u najkraćem mogućem roku
  • QRS početak i kraj amplitude vektora mogu da se uređuju na ekranu
  • Optimalni referentni EKG odvod za uprosečenje signala može da se definiše automatski ili po izboru korisnika

Dostupnost na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.