LifeDataNet G2

Rešenje za vaše upravljanje AED grupom

SCHILLER-ov LifeDataNet G2 sistem za upravljanje grupom AED uređaja omogućava vam da vidite status SCHILLER defibrilatora i da upravljate njima putem računara, tableta ili pametnog telefona.

LifeDataNet G2 predstavlja kvalitetno rešenje u skladu sa najvišim bezbednosnim standardima kojim upravlja odobreni pružalac zdravstvenih i medicinskih podataka (ISO 27001). Uz LifeDataNet G2 možete daljinski da proveravate status uređaja ili potrošnog materijala zahvaljujući kontrolnoj tabli na mreži.

Karakteristike

  • Locirajte svaki od vaših uređaja
  • Vizualizujte status smeštenog AED-a na karti
  • Proverite stanje potrošnog materijala (baterije, elektrode)
  • Dobijte obaveštenje u slučaju abnormalnosti – istek veze, elektrodama ističe rok trajanja... – i kada se uređaj koristi
  • Primite obaveštenje o potrebnom ili preporučenom održavanju
  • Zakažite zadatke i daljinski ažurirajte uređaj bez napora, bez tehničke intervencije ili zamene uređaja
  • Pristupite podacima o intervencijama u PDF formatu

Dostupnost na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.