PWA – analiza impulsnih talasa

Utvrđivanje brzine impulsnih talasa u arterijama pomoću ABPM-a

Značajno poboljšanje ocene kardiovaskularnog (KV) rizika

Primenom praktičnog merenja pomoću manžetni za ABPM, moguće je meriti brzinu impulsnih talasa u arterijama. Ova merenja obezbeđuju informacije o čvrstoći arterijskog zida: što je impulsni talas brži, to su arterije čvršće. Što su arterije čvršće, veći je rizik od kardiovaskularnih bolesti.  Još jedan koristan parametar je indeks povećanja, indikator starosti malih krvnih sudova.

Karakteristike

  • Veća dijagnostička preciznost
  • Rano otkrivanje koronarne srčane bolesti usled bliske korelacije sa parametrima čvrstoće arterija
  • Prevencija oštećenja krajnjih organa usled povišenog krvnog pritiska
  • Efikasnija i specifičnija terapija zato što neki hipotenzivni lekovi takođe mogu da povećaju čvrstoću arterija
  • Diferencijalna dijagnostika (veći periferni otpor, očvrsle arterije ili veće srčano predopterećenje)
  • Od 2007. godine preporučuje se korišćenje prema smernicama koje daju ESH (Evropsko udruženje za ipertenziju) i ESC (Evropsko udruženje kardiologa)

Dostupnost na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.