HyperQ Stress

Neinvazivna dijagnostika ishemijske bolesti srca

Revolucija u otkrivanju oboljenja koronarne arterije

Skrining koronarne arterijske bolesti (KAB) uglavnom se oslanja na EKG test opterećenja, koji ima ograničenu dijagnostičku tačnost, naročito kod žena. Pored toga, postoji i sve veća zabrinutost za izloženost zračenju, kao i potreba da se smanje izdaci za skupa snimanja srca.

HyperQ EKG test opterećenja predstavlja ekonomično, neinvazivno, veoma pouzdano rešenje bez zračenja namenjeno za dijagnostiku KAB prvog reda za privatne kardiološke ordinacije i odeljenja kardiologije u bolnicama. HyperQ je zasnovan na temeljnom naučnom i kliničkom istraživanju.

Karakteristike

  • Veća osetljivost u dijagnostikovanju ishemije
  • Manje lažnih uzbuna kod pacijenata koji nemaju ishemiju
  • Ima podjednako dobar učinak i kod žena i kod muškaraca
  • Pruža jasne rezultate kod pacijenata sa dvosmislenim rezultatima standardnog EKG testa opterećenja

Dostupnost na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.