Fire of Life

Varijabilnost srčane frekvencije (HRV) i autonomni nervni sistem

Fire of Life predstavlja veoma intuitivnu vizuelnu prezentaciju frekventnog domena HRV koja procenjivanje 24-časovnih rezultata čini brzim i jednostavnim.

Budući da srčanu frekvenciju kontrološe autonomni nervni sistem, stanje autonomnog nervnog sistema može da se proceni na osnovu analize srčane frekvencije.
Može veoma efikasno da se koristi u medicini rada kod kontrole opterećenja stresom i provere kvaliteta sna, kao i u sportskoj medicini u cilju kontrole procesa oporavka.

Dostupnost na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.