SCHILLER Gateway

Komunikacioni interfejs sa više okruženja (eng. pass-through)

Ovo SCHILLER-ovo rešenje za komunikaciju na bolničkom nivou pruža bezbedno „pass-through” povezivanje sa sistemima za elektronske kartone pacijenata trećih strana. Podržava industrijske standarde poput HL7 ORU, dvosmerni DICOM i FDA XML (aECG).

Karakteristike

  • Anketa o demografskim podacima pacijenta (PDQ) omogućava brz pristup informacijama, smanjuje potrebu za ručnim unosom podataka i pojavu grešaka svodi na minimum (DICOM C-Find ili HL7 A19). Unesite ili skenirajte ID pacijenta putem SCHILLER uređaja i PDQ interfejs će brzo i jednostavno pružiti demografske podatke pacijenta radi preciznosti i pogodnosti tamo gde radne liste ili nalozi nisu prikladni.
  • Lako se instalira (ne zahteva iskustvo sa MIRTH).
  • Uvoz radnih lista na SCHILLER uređaje i kliničke aplikacije direktno iz HIS ili PACS sistema korišćenjem radne liste DICOM Modality.
  • Izvoz kliničkih rezultata kao konačnog izveštaja i/ili sirovih dijagnostičkih podataka i talasnih oblika direktno na bilo koji spoljni elektronski karton pacijenta putem HL7, DICOM, PDF, XML ilI GDT.

Dostupnost na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.