Opšti uslovi pružanja usluga

Prava na intelektualnu svojinu

Svi dokumenti, robne oznake ili druga prava na intelektualnu svojinu na ovoj veb lokaciji su vlasništvo kompanije SCHILLER AG ili njenih povezanih (zavisnih) društava ili se koriste uz dozvolu vlasnika ili su samo citirani i podležu pravima respektivnih vlasnika kao i autorskom pravu.

Pružanjem informacija kompanija SCHILLER AG ne daje bilo kakve licence za intelektualnu svojinu kao što su patenti, robne oznake ili autorska prava. Dozvoljena je reprodukcija za ličnu upotrebu. Neovlašćena izmena, kopiranje, prenos, pozajmljivanje, slanje i distribucija su zabranjeni. Dokumenti sa ove veb lokacije se ne smeju prodavati ili na drugi način koristiti u komercijalne svrhe. Ova veb lokacija sadrži druga vlasnička obaveštenja i informacije o autorskim pravima, čije se odredbe moraju poštovati i pratiti. Informacije date na ovoj veb lokaciji se mogu menjati ili ažurirati bez obaveštenja.

Sadržaj

Kompanija SCHILLER AG može vršiti unapređenja i/ili izmene proizvoda, tehničkih informacija, slika i/ili programa opisanih na ovoj veb lokaciji u bilo koje vreme i bez obaveštenja. Nisu svi proizvodi koji su opisani na ovoj veb lokaciji dostupni na svim tržištima. Proizvod može da ima različite tehničke karakteristike i osobine u zavisnosti od lokacije određenog tržišta i mora da bude odobren od strane regulatornog organa.

Vodilo se računa da se obezbedi da informacije na ovoj veb lokaciji budu tačne. Kompanija SCHILLER AG nastoji da izbegne tehničke greške. Međutim, s obzirom na količinu informacija, nije moguće isključiti greške i propuste.

Pored toga, kompanija SCHILLER AG ne prihvata nikakvu odgovornost za tačnost ili potpunost informacija koje pruža SCHILLER AG. Primalac snosi rizik za korišćenje ovih informacija. Kompanija SCHILLER AG ne preuzima bilo kakvu odgovornost za činjenicu da se opisani problemi mogu rešiti korišćenjem informacija koje pruža SCHILLER AG. Kompanija SCHILLER AG ne želi da dobija bilo kakve poverljive ili informacije zaštićene autorskim pravom preko svoje veb lokacije. Informacije ili dokumenti koji se šalju kompaniji SCHILLER AG NISU klasifikovani kao poverljivi. Kada nam pošaljete informacije ili dokumenta, time dajete kompaniji SCHILLER AG pravo na korišćenje, reprodukovanje, prikazivanje, citiranje, izmenu, prenos i distribuciju tih informacija ili dokumenata, besplatno i neopozivo. Takođe ste saglasni da kompanija SCHILLER AG može da koristi sve ideje, koncepte, znanja i veštine ili procedure koje ste nam dali u bilo koju svrhu. Nećemo obelodaniti vaše ime i prezime ili vas identifikovati kao pošiljaoca informacija ili podataka osim: a) ukoliko ne dobijemo vaš pristanak da identifikujemo vaše ime i prezime; ili b) ukoliko u određenim delovima naše veb lokacije ne pomenemo da su dokumenti ili druge informacije dostavljeni za taj deo veb lokacije objavljeni ili na drugi način korišćeni identifikovanjem vašeg imena i prezimena; ili c) ukoliko to nije propisano zakonom.

Eksterne veze

Naša veb lokacija može da sadrži veze ka eksternim veb lokacijama trećih lica na čiji sadržaj ne možemo da utičemo. Stoga ne možemo da preuzmemo bilo kakvu garanciju ili odgovornost za te eksterne sadržaje. Respektivni dobavljači ili operateri tih lokacija su uvek odgovorni za sadržaj povezanih lokacija.