GANSHORN PowerCube Diffusion+

Precizni i pouzdani analizatori omogućavaju prikaz kriva brzine nakupljanja CO i helijuma visoke rezolucije.

Svaki postojeći poremećaj difuzije i raspodele postaće odmah uočljiv. Ventil našeg sistema reguliše unos gasova pružajući time ekonomske koristi.

Karakteristike

 • Nije potrebna kalibracija zapremine
 • Utvrđivanje difuzionog kapaciteta (TLCO) i funkcionalnog rezidualnog kapaciteta jednim udisajem (FRC SB) pomoću helijuma u skladu je sa standardom ERS/ATS
 • Neprekidan prikaz koncentracije CO i helijuma u izdahnutom vazduhu radi preciznog razlikovanja između mrtvog prostora i alveolarnog platoa
 • Ekonomična potrošnja gasova za merenje
 • Optimizacija disajnog manevra potpomognuta informativnim pomoćnim dijagramima
 • Brz analizator više gasova – CO
 • Analizator molarne mase helijuma za analizu u stvarnom vremenu
 • Prepoznavanje difuzionih i distributivnih poremećaja na prvi pogled
 • Pomoćni dijagrami optimizuju disajne manevre
 • 3D okretna ručica: Fleksibilan interfejs podesiv po visini
 • Dah u realnom vremenu: Za pacijente koji ne mogu da zadrže dah na duže vreme
 • Merenje se može izvršiti bez zadržavanja daha
 • Inteligentni plućni automat (IDV) pruža sigurnost pacijentu, smanjuje cenu testa i optimizuje korišćenje gasa
designed_manufactured_eu

SCHILLER zadržava pravo da u bilo kom trenutku menja dizajn, specifikazije i prikazana svojstva, kao i da obustavi prodaju opisanog proizvoda, bez prethodnog obaveštenja i bilo kakvih obaveza. Slike ne moraju u potpunosti odgovarati proizvodu. Dostupnost uređaja na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.

Ultrazvuk visoke preciznosti i tačnosti

Ultrazvuk visoke preciznosti i tačnosti

Ne zahteva održavanje

Ne zahteva održavanje

Brza poluautomatska kalibracija gasa

Brza poluautomatska kalibracija gasa

Materijal za preuzimanje

Imate li pitanja? Rado ćemo vam pomoći!