GANSHORN PowerCube Diffusion+

Precizni i pouzdani analizatori omogućavaju prikaz kriva brzine nakupljanja CO i helijuma visoke rezolucije.

Svaki postojeći poremećaj difuzije i raspodele postaće odmah uočljiv. Ventil našeg sistema reguliše unos gasova pružajući time ekonomske koristi.

Karakteristike

  • Nije potrebna kalibracija zapremine
  • Utvrđivanje difuzionog kapaciteta (TLCO) i funkcionalnog rezidualnog kapaciteta jednim udisajem (FRC SB) pomoću helijuma u skladu je sa standardom ERS/ATS
  • Neprekidan prikaz koncentracije CO i helijuma u izdahnutom vazduhu radi preciznog razlikovanja između mrtvog prostora i alveolarnog platoa
  • Ekonomična potrošnja gasova za merenje
  • Optimizacija disajnog manevra potpomognuta informativnim pomoćnim dijagramima
  • Brz analizator više gasova – CO/CH4/C2H2
  • Analizator molarne mase helijuma za analizu u stvarnom vremenu
designed_manufactured_eu

SCHILLER zadržava pravo da u bilo kom trenutku menja dizajn, specifikazije i prikazana svojstva, kao i da obustavi prodaju opisanog proizvoda, bez prethodnog obaveštenja i bilo kakvih obaveza. Slike ne moraju u potpunosti odgovarati proizvodu. Dostupnost uređaja na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.

Materijal za preuzimanje

Imate li pitanja? Rado ćemo vam pomoći!