Portret kompanije

Firmu SCHILLER je osnovao Alfred E. Šiler 1974. godine. Od firme sa jednim zaposlenim koja se nalazila u četvorosobnom stanu nastala je uspešna grupacija koja ima oko 1400 zaposlenih, 30 filijala i globalnu prodajnu mrežu. Danas je SCHILLER vodeći svetski pro-izvođač i isporučilac uređaja za kardiopulmonarnu dijagnostiku, defibrilaciju i nadzor pacije-nata, kao i softverskih rešenja za medicinsku industriju.

Kompanija SCHILLER 50 godina je posvećena borbi protiv iznenadne srčane smrti. Dok je većina poznatih proizvođača još uvek prodavala teške i kabaste uređaje za hitnu pomoć, firma SCHILLER je počela da proizvodi praktični elektrokardioskop za hitnu pomoć koji je bio deset puta lakši. Osim što je postala poznata, firma je istovremeno postavila nove standarde. Dve godine kasnije pojavio se najmanji EKG uređaj za hitnu pomoć sa integrisanim štampačem. Ugrađeni mikroračunar je omogućavao automatsko merenje i tumačenje EKG-a. To je omogućavalo rano detektovanje srčanih poremećaja. Primenom pogodnih terapija i rehabilitacionih mera, lekari su mogli da zaštite ljude svih starosnih grupa od iznenadne srčane smrti.

Uporedo sa uspehom, rastao je proizvodni asortiman: uređaji kao što su merači krvnog pritiska i spirometri dopunili su proizvodni asortiman, dok su se kompletne dijagnostičke stanice i uređaji za nadzor proizvodili za klinike i medicinske ordinacije.

Slično proizvodnom asortimanu, rastao je broj proizvodnih lokacija i stručnih centara. Osim sedišta firme u Baru (Švajcarska), osnovan je stručni centar u Visemburu (Francuska) koji se specijalizovao u oblasti defibrilacije i nadzora. Kasnije je otvoren još jedan stručni centar u Gracu (Austrija). Firma medilog je postala deo grupacije SCHILLER. Ovaj novi savez je omogućio firmi SCHILLER da stekne dodatno znanje u oblasti vrhunskih dugotrajnih EKG uređaja i da zadrži vodeću poziciju. Sledeći veliki korak je napravljen 2014, kroz povezivanje sa firmom GANSHORN koja se specijalizovala u oblasti dijagnostike pulmonarnih funkcija. U vreme kada se pulmologija i kardiologija sve više povezuju potrebna su inteligentna i kombi-novana rešenja. Obe vodeće kompanije su rano prepoznale ovu tržišnu potrebu, zbog čega su odlučile da učvrste svoju dugoročnu saradnju. SCHILLER AG sada ima većinski deo akcijskog kapitala firme GANSHORN.

Kompanija SCHILLER je razvila jedinstvene proizvode, kao što su FRED easyport, prvi džepni defibrilator na svetu, i softver „Fire of Life“ koji analizira autonomni nervni sistem. HRV (vari-jabilnost srčanog ritma) se analizira, a stanje pacijenta se prikazuje na grafikonu softvera „Fire of Life“. Ovaj grafikon pokazuje koliko dobro pacijent podnosi stres i kako reaguje na odmor. To otvara potpuno nove dijagnostičke mogućnosti koje, na primer, omogućavaju smanjivanje rizika od fizičke i emocionalne iscrpljenosti.

Međutim, SCHILLER ne živi od stare slave zato što su inovacije prioritet za ovu švajcarsku firmu. Ona ima još inovacija koje su blizu faze testiranja.

Uprkos stalnom rastu firme, veličina nije bitna firmi SCHILLER koliko snaga. Ona se oslanja na motivisan tim, kreativnost, otvorenost za nove ideje i pionirsku hrabrost. „The Art of Diag-nostics“ je beskrajno kreativna koncepcija koja nas inspiriše da neprekidno poboljšavamo svoje proizvode.

Ovaj sadržaj je dostupan putem platforme treće strane.
Ovim se dozvoljava da YouTube prikuplja podatke o ličnosti. Detalje možete pronaći u Uslovima korišćanja platforme YouTube.


Kodeks ponašanja grupe SCHILLER

Grupa SCHILLER vodi računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti koje proističu iz naše poslovne delatnosti.
U ovom kodeksu ponašanja definisane su osnovne vrednosti kojima se vode svi zaposleni u kompaniji SCHILLER.