SCHILLER Gateway

Złącze do komunikacji

To rozwiązanie komunikacyjne SCHILLER na poziomie szpitala zapewnia bezpieczne przesyłanie informacji do systemów elektronicznej dokumentacji pacjentów innych firm. Obsługuje takie standardy branżowe, jak HL7 ORU, dwukierunkowy DICOM i FDA XML (aECG).

Cechy

  • Funkcja Zapytanie o pacjenta (PDQ) umożliwia szybki dostęp do informacji, ogranicza ręczne wprowadzanie danych i minimalizuje błędy (DICOM C-Find lub HL7 A19). Wprowadź lub zeskanuj identyfikator pacjenta do urządzenia SCHILLER, a interfejs PDQ płynnie i szybko dostarczy dane demograficzne pacjenta, zapewniając dokładność i wygodę, gdy lista robocza lub zlecenia nie są odpowiednie.
  • Łatwa instalacja (nie jest wymagane doświadczenie w MIRTH)
  • Import listy roboczej do urządzeń SCHILLER i aplikacji klinicznych bezpośrednio z systemu HIS lub PACS za pomocą protokołu DICOM Modality Worklist
  • Eksport wyników klinicznych w postaci raportu końcowego i/lub nieprzetworzonych danych i krzywych diagnostycznych bezpośrednio do dowolnej zewnętrznej elektronicznej dokumentacji pacjenta za pośrednictwem HL7, DICOM, PDF, XML lub GDT

Dostępność na danym rynku zależy od aprobaty urzędu regulacyjnego.