Kontakt dla mediów

Siedziba główna firmy SCHILLER Altgasse 68
P.O. Box 1052
6341 Baar
Szwajcaria media@schiller.ch

Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez firmę SCHILLER AG danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu przetworzenia jego zapytania i skontaktowania się z nim w celu udzielenia odpowiedzi. Możemy udostępnić dane użytkownika spółce zależnej lub dystrybutorowi w regionie użytkownika, którzy mogą kontaktować się bezpośrednio z użytkownikiem. Dane użytkownika będą przez nas przechowywane na wypadek dalszych pytań, ale zostaną usunięte, gdy przestaną być potrzebne (najpóźniej 12 miesięcy po ich otrzymaniu).
Użytkownik może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, wysyłając powiadomienie na adres info@schiller.ch. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.