Gdzie kupić

Firma SCHILLER współpracuje z wieloma przedstawicielami i dystrybutorami na całym świecie. Jeśli chcą Państwo znaleźć lokalnego przedstawiciela firmy SCHILLER, prosimy o kontakt.

SCHILLER Poland Sp.z o.o.

SCHILLER Poland Sp.z o.o.

ul. Rolna 157
02-729 Warszawa
NIP: 521-012-45-21
REGON: 011104580
KRS: 0000177120
XIII Wydział Gospodarczy, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Kapitał zakładowy: 1.583.000,00 PLN
Polska
Telefon: +48 22 647 35 90/91/92
Faks: +48 22 647 35 90/91/92
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl

Siedziba główna firmy SCHILLER

Siedziba główna firmy SCHILLER

Altgasse 68
P.O. Box 1052
6341 Baar
Szwajcaria