SAECG – uśrednione EKG

Analiza uśrednionego EKG

Ocena ryzyka arytmii za pomocą analizy SAECG firmy SCHILLER.

Cechy

  • Rozpoznawanie późnych potencjałów o wysokiej częstotliwości za pomocą uśredniania sygnału i filtracji górnoprzepustowej
  • Oszczędność czasu poprzez prostą rejestrację danych pomiarów: wystarczy nacisnąć jeden przycisk
  • Obszerna i czytelna ocena w maksymalnie krótkim czasie
  • Możliwość edycji rozpoczęcia QRS i zakończenia amplitudy wektora
  • Możliwość automatycznego lub wybieranego przez użytkownika określania optymalnego referencyjnego odprowadzenia EKG dla uśredniania sygnału

Dostępność na danym rynku zależy od aprobaty urzędu regulacyjnego.