ETM

Innowacyjny program do analizy EKG do zastosowań klinicznych i wysokiej jakości analizy EKG

Program ETM do analizy EKG może być używany z systemami firmy SCHILLER do diagnostyki i monitorowania EKG. Dlatego nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie interpretacji EKG wnosi znaczącą wartość dodaną do szerokiej dziedziny kardiologii i usług ratunkowych.

Wiele produktów SCHILLER jest połączonych w sieć i oferuje możliwość korzystania z narzędzia do zarządzania danymi SEMA firmy SCHILLER. Dzięki temu mogą być używane w różnorodnych środowiskach opieki i badań w klinikach i gabinetach. Wiele stron (rejestrowanie/druga opinia) może uzyskać dostęp do danych i korzystać z wyników interpretacji i analizy ETM.

Cechy

  • ETM jest zgodny ze standardami pomiaru 12-odprowadzeniowego EKG i zapewnia analizę EKG u pacjentów dorosłych i pediatrycznych.
  • Automatyczna druga opinia przetestowana pod kątem interpretacji zgodnych z najwyższym standardem w kompleksowej bazie danych EKG zawierającej liczne choroby i odchylenia od normy.
  • Analiza arytmii, w tym arytmii przedsionkowych, wykrywanie stymulatora i pomiar QT
  • Skrócenie do minimum czasu spędzanego na ocenie zapisów EKG
  • Dokładne, potwierdzone pomiary częstości akcji serca, osi i interwałów
  • Kryteria interpretacji odpowiednio do płci i wieku dla ostrego zawału mięśnia sercowego u dorosłych w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakresie wykrywania istotnych zmian w większości kluczowych obszarów dopływu krwi

Dostępność na danym rynku zależy od aprobaty urzędu regulacyjnego.