C.C.A.A.

Algorytm tętnicy wieńcowej odpowiedzialnej

Skuteczne wykorzystanie 12-odprowadzeniowego EKG w celu optymalizacji diagnostyki i zarządzania pacjentami z ostrym bólem w klatce piersiowej

Opcjonalne oprogramowanie CCAA firmy SCHILLER opracowane przez profesora Heina Wellensa i zastosowane w naszych aparatach EKG umożliwia identyfikację miejsca zwężenia tętnicy wieńcowej, a tym samym wielkości zagrożonego obszaru mięśnia sercowego w razie nieprzywrócenia krążenia wieńcowego.

Ta informacja ma kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji dotyczącej optymalnego zarządzania pacjentem z ostrym bólem w klatce piersiowej, zarówno poza szpitalem, jak i na oddziale urazowym, podczas identyfikacji pacjentów wymagających przyjęcia do szpitala, w którym może zostać wykonana przezskórna interwencja wieńcowa (PCI).

Cechy

  • Wydajne, szybkie podejmowanie decyzji przed przyjęciem do szpitala w zakresie następnych etapów leczenia
  • Identyfikacja pacjentów wymagających leczenia reperfuzji wieńcowej (PCI/tromboliza)
  • Ograniczenie czasu niedokrwienia serca, a tym samym uszkodzenia mięśnia sercowego

Dostępność na danym rynku zależy od aprobaty urzędu regulacyjnego.