C.C.A.A.

algorytm tętnicy wieńcowej odpowiedzialnej

Ponieważ liczy się czas: Natychmiastowa ocena zagrożonego obszaru serca.
CCAA wykrywa lokalizację niedrożności naczyń wieńcowych u pacjentów z ostrym bólem w klatce piersiowej.

CCAA skutecznie wykorzystuje 12-odprowadzeniowe EKG w celu optymalizacji diagnostyki i zarządzania pacjentami z ostrym bólem w klatce piersiowej. Wiedza o tym, który obszar mięśnia sercowego jest zagrożony w razie nieprzywrócenia krążenia wieńcowego, ma kluczowe znaczenie w podejmowaniu decyzji. Umożliwia to optymalne zarządzanie pacjentem z ostrym bólem w klatce piersiowej, zarówno poza szpitalem, jak i na oddziale urazowym, podczas identyfikacji pacjentów wymagających przyjęcia do szpitala, w którym może zostać wykonana przezskórna interwencja wieńcowa (PCI).

Opcjonalnie oprogramowanie CCAA firmy SCHILLER oferuje następujące korzyści:

  • Wydajne, szybkie podejmowanie decyzji przed przyjęciem do szpitala w zakresie następnych etapów leczenia
  • Identyfikacja pacjentów wymagających leczenia reperfuzji wieńcowej (PCI/tromboliza)
  • Ograniczenie czasu niedokrwienia serca, a tym samym uszkodzenia mięśnia sercowego

Dostępność na danym rynku zależy od aprobaty urzędu regulacyjnego.