Centra doskonałości

Inwestycje firmy SCHILLER w nowe technologie w procesie produkcji ilustruje fakt, że zainstalowaliśmy jedno z pierwszych urządzeń SMD (urządzenia do montażu powierzchniowego) w Szwajcarii w 1984 roku. Zakłady produkcyjne są nieustannie dostosowywane do najnowszych technologii.

Centrum doskonałości w dziedzinie defibrylacji i monitorowania serca w Wissembourgu (Francja):

Kupując część działalności poświęconej kardiologii od firmy Bruker w 2000 roku, firma SCHILLER zwiększyła swój dostęp do rynku, wprowadzając defibrylację serca do sektora leczenia chorób serca. Zbudowano nową fabrykę dla SCHILLER Médical SAS, która została oddana do użytku w lipcu 2002 roku. W Wissembourgu mieszczą się działy badawczo-rozwojowe monitorów pacjenta zgodnych z MR i części serii defibrylatorów, a także główne zakłady produkcyjne obu wymienionych grup produktów.

Centrum doskonałości w dziedzinie rejestratorów EKG metodą Holtera i pomiaru ciśnienia krwi w Grazu (Austria):

W 2008 roku do grupy SCHILLER włączono firmę Medilog i zaprezentowano wysokiej klasy system Holter firmy SCHILLER. W Grazu opracowano także pomiary i analizę ciśnienia krwi, w tym funkcje specjalne, takie jak analiza fali tętna.

Centrum doskonałości w dziedzinie diagnostyki czynności płuc w Niederlauer (Niemcy):

Aby skonsolidować inteligentne i uniwersalne rozwiązania z dziedziny pulmonologii i kardiologii, w 2014 roku firmy SCHILLER i Ganshorn rozpoczęły długoterminową współpracę.

Centrum doskonałości w dziedzinie ergometrii / rehabilitacji w Bitz (Niemcy):

Ergosana w ramach grupy SCHILLER projektuje i wytwarza nasze ergometry medyczne zgodnie z najnowszymi europejskimi normami.