Simulaciona e-obuka o EKG-u

Da li treba da primenite ili obnovite svoje znanje o EKG-u?

Pozivamo vas da pogledate Epicardio Simulation™ - 4D Cardiology Online, interaktivni simulator srca za e-obuku u vezi sa anatomijom srca, elektrofiziologijom i elektrokardiografijom.

Dostupan na MacOSX i Windows sistemima preko veb pregledača, Epicardio uključuje strukturirana postupna uputstva i testove koji obezbeđuju aktivno učenje kardiologije kroz praksu. Zahvaljujući uspešnom partnerstvu između kompanija SCHILLER i Epicardio, SCHILLER može svojim kupcima da ponudi licencu za trodnevnu besplatnu probnu verziju kompletnog paketa Epicardio Simulation™

Da biste saznali više, pogledajte demonstracioni video za Epicardio ili se obratite lokalnom distributeru.