Ultrazvučna spirometrija sa EKG-om

SpiroScout SP

Specifikacija

SpiroScout SP, uređaj sa najnovijom ultrazvučnom tehnologijom, može da se koristi u kombinaciji sa SCHILLER EKG uređajima.

Ova nova koncepcija pruža brojne prednosti jer olakšava merenje i upravljanje podacima dobijenim na osnovu EKG snimaka i spirometrijskih snimaka. Nema delova koji se pomeraju, filtera koji se menjaju, sita koja hvataju ispljuvke i potrošnih delova koji se kalibrišu.

Ultrazvučno merenje protoka ne zavisi od sastava, pritiska i vlažnosti gasa. Time su eliminisane greške povezane sa ovim promenljivim vrednostima. U kombinaciji sa jednokratnim ScoutTube senzorima, na raspolaganju vam je bezbedno, efikasno rešenje sa potpunom kontrolom zagađenja.

Karakteristike

  • Ultrazvučni senzor protoka meri protok vazduha koji ulazi u pluća pacijenta i izlazi iz njih
  • Koristi se u kombinaciji sa uređajima CARDIOVIT AT-102 (samo sa SCM-om), CARDIOVIT AT-102 plus, CARDIOVIT AT-10 plus, CARDIOVIT MS-2010 i CARDIOVIT MS-2015
  • Na senzor ne utiču vlažnost, barometarski pritisak i zagađenje
  • Izuzetno velika preciznost pri malim protocima
  • Nije potrebno čišćenje i održavanje
  • Higijenski ScoutTube senzori za jednokratnu upotrebu