Prvi automatski modul za interpretaciju EKG-a dizajniran za sportiste

ETM Sport

Specifikacija

Glavni izazov predstavlja razlika između fizioloških i patoloških varijacija EKG-a kod sportista.

ETM Sport kompanije SCHILLER, kada se koristi za testiranje sportista, dozvoljava smanjenje broja lažno pozitivnih rezultata pri nepromenjenoj mogućnosti otkrivanja bolesti srca. 

Karakteristike

ETM Sport baziran je na kriterijumima Seattle 1 i integrisan u CARDIOVIT FT-1, CARDIOVIT AT-170 i sisteme za testove opterećenja kompanije SCHILLER: CARDIOVIT CS-200 Excellence , CS-200 Touch i CS-200 Office .

1 Drezner JA, et al. Br J Sports Med 2013;47:122–124.doi:10.1136/bjsports-2012-092067