Izjava o privatnosti

Prava nad intelektualnom svojinom
Svi dokumenti, zaštitni znaci ili druga prava nad intelektualnom svojinom na ovoj veb lokaciji vlasništvo su kompanije SCHILLER AG ili njenih filijala, ili se koriste uz dozvolu vlasnika ili samo navode, i podležu pravima odgovarajućeg vlasnika, kao i autorskom pravu.
Pružanjem informacija SCHILLER AG ne daje nikakve licence na prava vlasništva kao što su patenti, zaštitni znaci ili autorsko pravo. Reprodukovanje sadržaja je dozvoljeno za ličnu upotrebu. Nije dozvoljeno neovlašćeno uređivanje, kopiranje, ustupanje, iznajmljivanje, dodeljivanje ili distribuiranje materijala. Dokumenti na ovoj veb lokaciji ne smeju se prodavati ili na drugi način koristiti za komercijalne svrhe. Ova veb lokacija sadrži dodatne informacije o pravima vlasništva/zaštite, kao i informacije o autorskom pravu i uslovima kojih se treba pridržavati i koje treba poštovati. Informacije date na ovoj veb lokaciji mogu se menjati ili ažurirati bez prethodnog obaveštenja.

Sadržaj

SCHILLER AG može, u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja, menjati ili poboljšavati proizvode, tehničke informacije i/ili programe opisane na veb lokaciji. Neki proizvodi opisani na ovoj veb lokaciji nisu dostupni na svim tržištima. U zavisnosti od lokacije određenog tržišta, proizvod može imati različite tehničke karakteristike i svojstva i zahtevati regulatorna odobrenja.

Posvećuje se velika pažnja obezbeđivanju tačnosti informacija na ovoj veb lokaciji. SCHILLER AG se trudi da izbegne sve tehničke greške. Međutim, uzimajući u obzir količinu dostupnih informacija, nije moguće isključiti eventualne greške i propuste.
Osim toga, SCHILLER AG ne preuzima nikakvu odgovornost za tačnost ili celovitost informacija koje pruža SCHILLER AG. Pružene informacije primalac koristi na sopstveni rizik. SCHILLER AG ne preuzima nikakvu odgovornost za rešavanje problema nastalih usled korišćenja informacija koje pruža SCHILLER AG. SCHILLER AG ne želi da prima nikakve poverljive ili vlasničke informacije putem svoje veb lokacije. Informacije ili dokumenti poslati kompaniji SCHILLER AG NE smatraju se poverljivim. Slanjem informacija ili dokumenata dajete kompaniji SCHILLER AG bezuslovno i neopozivo pravo da ih koristi, reprodukuje, prikazuje, predstavlja, uređuje, prenosi ili distribuira bez ikakve nadoknade. Takođe ovlašćujete kompaniju SCHILLER AG da u bilo koju svrhu koristi sve ideje, koncepte, znanja i veštine ili procedure koje ste joj možda dali. Nećemo otkrivati vaše ime niti vas identifikovati kao pošiljaoca informacija ili dokumenata osim u sledećim slučajevima: a) ako imamo vašu dozvolu da otkrijemo vaše ime; ili b) ako u određenim odeljcima naše veb lokacije navodimo da se dokumenti ili druge informacije koje ste poslali i koje su predviđene za te odeljke objavljuju ili na drugi način koriste uz navođenje vašeg imena; ili c) ako se to zahteva zakonom.

Spoljašnje veze
Naša veb lokacija može sadržati veze do spoljašnjih nezavisnih veb lokacija na čije sadržaje ne možemo da utičemo. Zato ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost u pogledu spoljašnjih sadržaja. Za sadržaje povezanih veb lokacija isključivo su odgovorni vlasnici ili dobavljači odgovarajućih veb lokacija.

Izjava o privatnosti za korišćenje Google analitike
Ova veb lokacija koristi Google analitiku, uslugu za analizu veba čiji je vlasnik Google Inc. (Google). Google analitika se zasniva na takozvanim kolačićima, tj. tekstualnim podacima koji se čuvaju na vašem računaru i koji se koriste za analizu vaših aktivnosti na veb lokaciji. Informacije koje generiše kolačić u vezi sa načinom na koji koristite veb lokaciju (uključujući IP adresu) uobičajeno se šalju na server u vlasništvu kompanije Google u SAD, gde se čuvaju.
Međutim, ako IP anonimizacija treba da bude aktivirana na ovoj veb lokaciji, Google će prvo skratiti vašu IP adresu u okviru države članice Evropske unije ili bilo koje druge države koja je učesnik u Sporazumu o Evropskom ekonomskom prostoru. Kompletna IP adresa se šalje serveru u SAD i tamo skraćuje samo pod posebnim okolnostima. Na ovoj veb lokaciji aktivirana je IP anonimizacija. Kompanija Google koristiće ove informacije u ime dobavljača ove veb lokacije da bi ocenila način na koji koristite veb lokaciju i kreirala izveštaj o aktivnostima na veb lokaciji, kao i da bi obezbedila dodatne usluge za operatera veb lokacije u vezi sa korišćenjem ove veb lokacije i interneta.
IP adresa koju obezbeđuje vaš pregledač u okviru Google analitike ne povezuje se ni sa jednim drugim podatkom od strane kompanije Google. Možete koristiti odgovarajuću postavku u okviru pregledača da biste sprečili čuvanje kolačića; međutim, ističemo da nećete moći da koristite sve funkcije veb lokacije ako to uradite.  Osim toga, takođe možete da sprečite da Google prikuplja podatke koje generiše kolačić ili podatke o tome na koji način koristite veb lokaciju (uključujući vašu IP adresu), kao i da sprečite da Google obrađuje te podatke tako što ćete da preuzmete i instalirate dodatak za pregledač koji se nalazi na sledećoj adresi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Umesto instaliranja dodatka za pregledač ili pregledače na mobilnim uređajima, kliknite na ovu vezu da biste sprečili da Google analitika dalje prikuplja podatke na ovoj veb lokaciji (odjavljivanje je moguće samo u ovom pregledaču i samo za ovaj domen). Time će se kolačić za odjavljivanje instalirati na vašem uređaju. Ako izbrišete kolačiće u okviru pregledača, biće potrebno da još jednom kliknete na ovu vezu.

Izjava o privatnosti za korišćenje Facebook priključaka (eng. plug-in)(dugme „Sviđa mi se“(„Like“))
Facebook priključci (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) su ugrađeni u naš veb-sajt. Facebook priključke možete prepoznati po zaštitnom znaku kompanije Facebook ili dugmetu „Sviđa mi se“ na našem veb-sajtu. Za pregled Facebook priključaka, pogledajte:
http://developers.facebook.com/docs/plug-ins/.
Prilikom vaše posete našem sajtu, priključak uspostavlja direktnu vezu između vašeg pretraživača i servera kompanije Facebook. To znači da Facebook dobija informaciju da ste vi koristili svoju IP adresu kako biste posetili naš veb-sajt. Kada pritisnete dugme „Sviđa mi se“ dok ste prijavljeni na svoj korisnički nalog na mreži Facebook, možete povezivati sadržaj sa našeg veb-sajta sa svojim Facebook profilom. Na taj način Facebook povezuje vašu posetu našem veb-sajtu sa vašim nalogom. Želeli bismo da istaknemo da mi kao veb-sajt provajder nismo upoznati sa sadržajem prenetih podataka niti načinom upotrebe istih od strane kompanije Facebook. Za dodatne informacije, molimo vas da pogledate pravila privatnosti kompanije Facebook: http://de-de.facebook.com/policy.php
Ukoliko ne želite da Facebook povezuje naš veb-sajt sa vašim Facebook profilom, odjavite se sa svog korisničkog naloga na mreži Facebook.

Izjava o privatnosti za korišćenje mreže Twitter
Funkcije mreže Twitter su ugrađene u naš veb-sajt. Ove funkcije pruža kompanija Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Kada koristite Twitter i funkciju „retweet“, veb-sajtovi koje posećujete se povezuju sa vašim korisničkim nalogom na mreži Twitter i vidljivi su ostalim korisnicima mreže Twitter. Istovremeno se podaci šalju kompaniji Twitter.
Želeli bismo da istaknemo da mi kao veb-sajt provajder nismo upoznati sa sadržajem prenetih podataka niti načinom upotrebe istih od strane kompanije Twitter. Za više informacija, molimo vas da pogledate pravila privatnosti kompanije Twitter: http://twitter.com/privacy.
Možete izmeniti podešavanja privatnosti u podešavanjima svog korisničkog naloga na mreži Twitter: http://twitter.com/account/settings.

Izjava o privatnosti za korišćenje servisa YouTube
Ovaj veb-sajt sadrži najmanje jedan YouTube priključak; YouTube je deo kompanije Google Inc., San Bruno/California, USA. Kada posetite neku od naših stranica koja sadrži YouTube priključak, uspostavlja se veza sa YouTube serverima. Time YouTube server prima informacije o tome koju tačno stranicu posećujete. Ukoliko ste prijavljeni na svoj korisnički nalog na servisu YouTube, prilikom posete našem veb-sajtu, vi dozvoljavate servisu YouTube da direktno poveže vaše aktivnosti pretraživanja na internetu sa vašim ličnim profilom. Kako biste sprečili ovo najpre se odjavite sa svog korisničkog naloga na servisu YouTube. Za dodatne informacije o prikupljanju i korišćenju vaših podataka od strane servisa YouTube, pogledajte pravila privatnosti kompanije YouTube: http://www.youtube.com.

Izjava o privatnosti za korišćenje mreže LinkedIn
Naš veb-sajt sadrži priključke društvene mreže LinkedIn odnosno kompanije LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (u daljem tekstu „LinkedIn“). LinkedIn priključke možete prepoznati po zaštitnom znaku kompanije LinkedIn ili dugmetu „Preporuči“. Molimo vas imajte na umu da prilikom vaše posete našem sajtu, priključak uspostavlja vezu između vašeg pretraživača i servera kompanije LinkedIn. Na taj način LinkedIn dobija informaciju da ste vi koristili svoju IP adresu kako biste posetili naš veb-sajt. Kada pritisnete dugme „Preporuči“ na mreži LinkedIn, dok ste prijavljeni na svoj korisnički nalog na mreži LinkedIn, možete povezivati sadržaj sa našeg veb-sajta sa svojim LinkedIn profilom. Ovo omogućava mreži LinkedIn da poveže vašu posetu našem veb-sajtu sa vašim korisničkim nalogom. Mi nismo upoznati sa sadržajem prenetih podataka niti načinom upotrebe istih od strane kompanije LinkedIn.
O detaljima prikupljanja podataka i vašim pravnim mogućnostima kao i opcijama podešavanja, pogledajte:
http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv.

Izjava o privatnosti za korišćenje mreže XING
Ovaj veb-sajt koristi dugme „Podeli“ mreže XING. Kada posetite naš veb-sajt, vaš pretraživač uspostavlja vezu sa serverima kompanije XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Germany. Na taj način se pruža funkcija Podeli (npr. broj posetilaca). Nikakvi lični podaci se ne čuvaju kada posećujete naš veb-sajt. Mreža XING ne čuva IP adrese niti analizira vaše aktivnosti pretraživanja na internetu. Za više informacija o dugmetu Podeli kao i ostale bitne informacije, posetite:
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.