Nabız Dalgası Analizi (PWA)

BR-102 plus PWA

Tanım

SCHILLER Nabız Dalga Analizi (PWA): sirkadiyen santral hemodinamik ve kan basıncı ölçümü bir arada.

SCHILLER, sektörde bir ilki başararak, nabız dalga hızı, augmentasyon indeksi ve merkezi ve periferik kan basıncı gibi parametrelerin 24 saatlik profilinin oluşturulmasında non-invazif, manşet esaslı, hassas oskültasyonel ve güvenilir osilometrik ölçümü birleştiren kombine bir çözüm sunuyor.

Artık kardiyovasküler hastalık geliştirme riskini bireysel arteriyel özellikler çerçevesinde değerlendirmek ve ağır organ hasarlarının önlenmesine katkı sağlayacak önlemler almak mümkün.

Özerk çalışan bir cihaz olarak rutin ABPM akışına mükemmel uyum sağlar - PWA ölçümleri için özel yetiştirilmiş personele gerek yoktur.

Algoritma SCHILLER tarafından altın standart ile karşılaştırma da dahil olmak üzere (invasif kan basıncı ölçümleri) birçok çalışmada kullanıldı; bu nedenle ESH/ESC tarafından kullanıcı kılavuzlarında önerilmektedir.

Özellikler

  • Renkli göstergeli, basit kullanıcı arayüzü
  • Hastaya daha fazla rahatlık sağlayan diastolik seviyede ölçüm
  • Yalnızca noktasal ölçümler değil, 48 saate varan süreleri kapsayan profil ölçümleri (tonometrik yöntem)
  • Güvenilirliği çok daha yüksek olan oskültatuar ölçüm yöntemini içerir
  • SCHİLLER'in geniş tanısal ürünler yelpazesiyle tam bütünleşiktir, SEMA veri yönetimi sistemi ve HIS ile kusursuz uyumludur

Analiz işlemi, bilinen medilog DARWIN2 yazılımı kullanılarak gerçekleştirilir.

Downloads

Cihazın, bulunduğunuz bölgede satışının yapılması düzenleyici makamların onayına tabidir.