FRED easy Life u austrijskim apotekama

Na inicijativu austrijskih apoteka, u skladu sa strateškim kriterijumima izabrano je 30 apoteka koje su zatim opremljene defibrilatorom. Firmi SCHILLER je drago što je deo ovog projekta i što može da pruži još jedan doprinos spašavanju života.

Kada dođe do zastoja u radu srca, mora se veoma brzo reagovati. Šanse za preživljavanje smanjuju se za oko 10% svakog minuta. Već posle 3 minuta, mozak i drugi vitalni organi više ne dobijaju dovoljno kiseonika.
Upotreba defibrilatora i kompresije grudnog koša mogu znatno poboljšati šanse za preživlja-vanje.

Austrijsko farmaceutsko udruženje, u saradnji sa udruženjem za borbu protiv iznenadne srčane smrti „Puls“, pokrenulo je inicijativu „HERZsichere Apotheke“ (apoteka u kojoj je srce bezbedno) kako bi se povećala dostupnost defibrilatora u Austriji. Apoteke su savršena mesta za defibrilatore: s jedne strane, nalaze se širom zemlje i često imaju produženo radno vreme, a s druge strane, predstavljaju nadležne zdravstvene ustanove koje svakodnevno posećuje veliki broj ljudi.