E-OBUKA NA BAZI EKG SIMULACIJE

Da li vam je potrebna vežba ili obnova znanja u vezi sa EKG-om?

Pozivamo vas da isprobate Epicardio Simulation™, interaktivni simulator srca za e-obuku iz srčane anatomije, elektrofiziologije i elektrokardiografije.
Epicardio Simulation™ je potpuno proverena, napredna 3D simulacija srca zasnovana na tehnologiji oblaka koja uprošćava i skraćuje obuku iz kardiologije.

  • Unapređuje obuku iz srčane anatomije, EKG-a, pejsinga i elekrofiziologije pružanjem najsavremenijeg mešovitog/samostalnog učenja i testiranja zasnovanog na simulacijama.
  • Omogućava predavaču da brže predstavi sadržaj i to na vizuelno angažovan način i da efikasnije testira studente.
  • Pomaže studentima da u potpunosti savladaju kompleksnost srca i da testove rade kada to njima odgovara.
  • Sadržaj se može prilagoditi vašim konkretnim potrebama.

 

Epicardio je dostupan kao zasebna aplikacija za MacOSX i Windows sisteme ili putem veb-pregledača, a uskoro će biti dostupan na iPad-u i drugim tabletima.
Zahvaljujući uspešnom partnerstvu između kompanija SCHILLER i Epicardio, SCHILLER svojim korisnicima sada može da ponudi besplatnu 5-dnevnu probnu licencu za puni paket Epicardio Simulation™.
Za više informacija pogledajte demo video za Epicardio, ili se obratite svom lokalnom distributeru.