ABPM ile arterlerdeki nabız dalga hızının tespiti

PWA – Nabız Dalga Analizi

Tanım

Kardiovasküler (CV) risk değerlendirmesinde önemli gelişmeler

ABPM için uygun bilek ölçümleri ile arterlerdeki nabız dalga hızını ölçmek mümkündür. Bu ölçümler arteriyel sertlik hakkında bilgi sağlar: Nabız dalgası ne kadar hızlıysa, arterler o kadar serttir. Arterler ne kadar sert ise kardiyovasküler hastalık riski de o kadar yüksektir.  Diğer yararlı parametre, küçük kan damarlarının yaşının bir göstergesi olan büyüme endeksidir.

Özellikler

  • Teşhis hassasiyetinin artışı
  • Sertlik parametreleri ile yakın ilişkisi nedeniyle koroner kalp hastalığının erken tespiti
  • Yüksek tansiyon nedeniyle son organ hasarının önlenmesi
  • Bazı hipotansif ilaçlar da arteriyel sertliği arttırabildiği için, daha etkin ve daha spesifik tedavi
  • Farklı teşhis (artmış periferik direnç, sert arterler veya artmış kardiyak yük)
  • 2007'den beri ESH (Avrupa yüksek tansiyon Derneği) ve ESC (Avrupa Kardiyoloji Derneği) kılavuzlarında önerilen kullanım

 

Downloads

Cihazın, bulunduğunuz bölgede satışının yapılması düzenleyici makamların onayına tabidir.