Vektör EKG

Elektriksel kalp aktivitesinin 3 boyutlu görüntüsü

Vektör elektrokardiyografi kalbin elektriksel aktivitesinin üç boyutlu görüntüsünü sunar ve kalbin inferiyor duvarındaki tanılara değer katar.

Vektör kardiyogram, kardiyak döngü sırasında kalbin elektriksel faaliyetinin yönünü ve büyüklüğünü izler. SCHILLER algoritması sayesinde vektör kardiyogramlar ve ölçümler standart 12 kanallı kayıtla yapılır ve görüntülenir.

Cihazın pazarınızda satışının yapılması yasal makamların onayına tabidir.