SCHILLER Server

Haberleşme Arayüzü

Schiller ürünlerinin DICOM standardı ile PACS sistemine veya HL 7 yolu ile Hastanene bilgi sistemlerine (HIS) bağlanmasını sağlar.

Özellikler

  • Hasta demografik sorgusu (PDQ), bilgiye erişimi hızlandırarak, elle veri girişini ve hataları azaltır.
  • Hastanın demografik bilgilerini, Kabul/Taburcu/Nakil (ADT) mesajları vasıtasıyla ürünün hasta veri tabanına, yani içe aktarır.
  • Sonuçları, sonuç onaylarını, tanı verilerini ve dalga formlarını, Gözlem Sonuç/Talep Dışı (ORU/MDM/DFT) mesajlar vasıtasıyla (PDF formatında) dışa aktarır.
  • İş kalemlerinin, HL7 ORM mesajları veya DICOM Modality İş Listesi vasıtasıyla HIS veya PACS sisteminden içe aktarılmasını sağlar
  • Çift yönlü DICOM desteği (dalga formları, PDF ve iş listesi)
  • Dosya transferi, soket transferi veya web hizmetleri vasıtasıyla HL7 standardının 2. versiyonunu uygulayan tüm HIS sistemleriyle tamamen entegre edilebilecek şekilde kurulumu yapılabilir
  • Birçok SCHILLER tanı ürününün, kusursuz bir şekilde HIS entegrasyonunun sağlanmasını destekler
  • Tüm SEMA müşterilerinin, LDAP (Hafif Dizin Erişim Protokolü) kullanıcı sistemlerine (ör. Microsoft Active Directory) bağlanabilmelerini sağlar.

Cihazın pazarınızda satışının yapılması yasal makamların onayına tabidir.