PWA – Nabız Dalga Analizi

ABPM ile arterlerdeki nabız dalga hızının tespiti

Kardiovasküler (CV) risk değerlendirmesinde önemli gelişmeler

ABPM için uygun bilek ölçümleri ile arterlerdeki nabız dalga hızını ölçmek mümkündür. Bu ölçümler arteriyel sertlik hakkında bilgi sağlar: Nabız dalgası ne kadar hızlıysa, arterler o kadar serttir. Arterler ne kadar sert ise kardiyovasküler hastalık riski de o kadar yüksektir.  Diğer yararlı parametre, küçük kan damarlarının yaşının bir göstergesi olan büyüme endeksidir.

Özellikler

  • Teşhis hassasiyetinin artışı
  • Sertlik parametreleri ile yakın ilişkisi nedeniyle koroner kalp hastalığının erken tespiti
  • Yüksek tansiyon nedeniyle son organ hasarının önlenmesi
  • Bazı hipotansif ilaçlar da arteriyel sertliği arttırabildiği için, daha etkin ve daha spesifik tedavi
  • Farklı teşhis (artmış periferik direnç, sert arterler veya artmış kardiyak yük)
  • 2007'den beri ESH (Avrupa yüksek tansiyon Derneği) ve ESC (Avrupa Kardiyoloji Derneği) kılavuzlarında önerilen kullanım

Cihazın pazarınızda satışının yapılması yasal makamların onayına tabidir.