HyperQ Stress

Non-İnvaziv İskemik Kalp Hastalığı Tanısı

Koroner kalp hastalığının tanısında devrim

Koroner Arter Hastalığı (KAH) taramasının temeli, özellikle kadınlarda, sınırlı bir hassasiyete sahip olan eforlu EKG'ye dayanıyor. Bunun ötesinde, radyasyon maruziyetinden ve masraflı bir yöntem olan kardiyak görüntülemede gidilen ödeme kesintilerinden kaynaklanan kaygılar da giderek artıyor.

HyperQ eforlu EKG test yöntemi, özel kardiyoloji muayenehanelerine ve hastanelerin kardiyoloji servislerine düşük maliyetli, non-invaziv, radyasyonsuz ve yüksek ölçüde güvenilir bir birinci basamak çözüm sunuyor. HyperQ, somut bilimsel ve klinik araştırmaya dayanıyor.

Özellikler

  • İskemi tanısında daha yüksek hassasiyet
  • İskemik olmayan hastalarda daha az yanlış alarm
  • Kadınlarda ve erkeklerde aynı performansı gösterir
  • Standart eforlu EKG test sonuçları şüpheli olan hastalarda net sonuçlar sağlar

Cihazın pazarınızda satışının yapılması yasal makamların onayına tabidir.