HyperQ Resting

Non-İnvaziv İskemik Kalp Hastalığı Tanısı

Akut koroner semptomların erken teşhisi

Göğüs ağrısı dünya genelinde hastanelerin acil servislerine yapılan başvuruların ana nedenlerinden biri. Göğüs ağrısı ve akut miyokardiyal iskemi ya da infarktüs şüphesiyle başvuran hastaların erken risk stratifikasyonu büyük bir klinik zorluk oluşturuyor.

Akut miyokardiyal iskemi yönetiminin temel taşlarından birini oluşturan 12 uçlu istirahat EKG'lerinin ifade gücü, özellikle ST yükselmeli olmayan miyokardiyal infarktüs ve unstabil angina olgularında olmak üzere, hassasiyetin düşük olması nedeniyle kısıtlı.

Özellikler

  • HyperQ İstirahat yüksek hassasiyet, erken tespit ve üstün tanısal değer sağlıyor.
  • İlave, 3 dakikalık bir istirahat sırasında alınmış ritim kayıtlarından önceden görülmemiş, ek veriler elde eder.
  • Acil servisler, acil sağlık hizmetleri, ilk bakım klinikleri ve teletıp servisleri için uygun.

Cihazın pazarınızda satışının yapılması yasal makamların onayına tabidir.