ETM

Yenilikçi EKG analiz programı

EKG yorumu alanındaki uzun süreli tecrübelerimiz sayesinde analiz programlarımız, SCHILLER EKG tanı ve izleme sistemleri ile ve ayrıca önde gelen tedarikçilerin ortak cihazlarıyla kombine edilerek de kullanılabilir.

Ürünlerimiz tamamen uyumlu oldukları için hastane ve kliniklerin çok sayıdaki bakım ve muayene ortamları için uygundur. Bağımsız hekimlerin yanısıra yatarak veya ayakta tedavi yapan veya yoğun bakım ünitelerinde hizmet veren doktor ve asistanlar eşsiz analiz sonuçlarından yararlanabilirler.

Özellikler

  • 12-lead EKG edinimi için olan standartlar ve pediyatrik hastaların analizi ile uyumludur
  • Çeşitli hastalık ve normalden sapmaları içeren kapsamlı bir EKG veritabanına karşı test edilmiş, kanıtlanmış klinik "Altın Standart" doğruluğu ile otomatik ikinci görüş
  • Atriyal aritmi, kalp pili algılama ve QT ölçümünü içeren aritmi analizi
  • EKG kayıtlarının değerlendirilmesi için harcanan zamanı en aza indirir
  • Kalp hızı, eksenleri ve aralıklarının doğrulanmış geçerli ölçümleri
  • Pediyatrik için yorumlama kriteri
  • Yetişkinlerde akut miyokard infarktüsü için,en kritik kan temini alanlarında önemli değişikliklerin tespitine yönelik  en üst düzeyde güvenliği temin etmek için cinsiyet ve yaşa yorumu kriterleri

Cihazın pazarınızda satışının yapılması yasal makamların onayına tabidir.