C.C.A.A.

Sorumlu Koroner Arter Algoritması

Çünkü zaman önemlidir: Derhal risk altındaki kardiyak bölgeyi değerlendirin.
CCAA, akut göğüs ağrısı olan hastalarda koroner tıkanıklığın yerini tespit eder.

CCAA, akut göğüs ağrısı olan hastaların tanı ve tedavisini iyileştirmek için 12 EKG ucunu etkin bir şekilde kullanır. Koroner akışın yeniden sağlanmaması halinde hangi kardiyak bölgenin kaybedilme tehdidi altında olduğunun bilinmesi, karar vermede kritik öneme sahiptir. Akut göğüs ağrısı olan hastanın hem hastane dışında hem de acil serviste en uygun şekilde tedavi edilmesini sağlar ve perkutan koroner girişimin (PCI) gerçekleştirilebileceği bir hastaneye sevk edilmesi gereken hastaları belirlenmesini sağlar.

Opsiyonel SCHILLER CCAA yazılımı aşağıdaki avantajları sunar:

  • Bir sonraki tedavi adımlarına ilişkin uygun maliyetli ve hızlı şekilde hastaneye gitmeden kararlar verilebilmesi
  • Koroner reperfüzyon tedavisi (PCI/Tromboliz) gerektiren hastaların tespiti
  • Kardiyak iskemi süresinin ve dolayısıyla kalp kası hasarının sınırlandırılması

Cihazın pazarınızda satışının yapılması yasal makamların onayına tabidir.