C.C.A.A.

Culprit Koroner Arter Algoritması

Akut göğüs ağrısına sahip olan hastalarda koroner obstrüksiyonun yerinin lokalizasyonu ve de bu sayede risk altındaki kardiyak alanın belirlenmesi. Akut göğüs ağrısına sahip hastalarda 12-Derivasyon EKG ‘nin efektif kullanumı sayesinde tanı optimizasyonun sağlanması

SCHILLER CCAA yazılımı Professor Hein Wellens tarafından geliştirilmiş ve de EKG cihazlarımıza opsiyonel olarak entegre edilmiştir. Bu yazılım sayesinde koroner arterdeki obstrüksiyon bölgesi tespit edilebilmekte ve de böylece koroner akışın onarılmama tehdidi altında olan kardiyak alan büyüklüğü bulunabilmektedir .

Bu bilgi akut göğüs ağrısının hastane dışı-acil servis ortamında optimum bir şekilde yönetilebilmesi ve perkütanöz  koroner müdahelesi  (PCI)  gerekmesi durumunda çok kritik bir öneme sahiptir .

Özellikler

  • Sonraki tedavi aşamalarının kararına imkan veren , etkin-maliyetli ,hızlı kullanıma sahip hastane öncesi tanı
  • Koroner Reperfüzyon Tedavisi gereken hastaların belirlenebilmesi (PCI/tromboliz)
  • Kardiyak iskemi sınırlandırma süresi ve bu sebepten kalp kaslarındaki zarar önlenebilmesi

Cihazın pazarınızda satışının yapılması yasal makamların onayına tabidir.