Şirket hakkında

SCHILLER, 1974 yılında Alfred E. Schiller tarafından kuruldu. Dört odalı bir dairede tek kişilik bir işletme olarak yola çıkan şirket, yaklaşık 1400 adet çalışanı, 30 adet yan kuruluşu ve global bir satış ağı olan başarılı bir grup haline geldi. Bugün, SCHILLER dünyanın önde gelen bir kardiyopulmoner tanıbilim, defibrilasyon ve hasta izleme cihazları üreticisi ve tedarikçisi olmakla birlikte tıp endüstrisi için yazılım çözümleri sağlar.

SCHILLER kendini 50 yıldır ani kardiyak ölümlerle mücadele etmeye adamıştır. En köklü üreticiler halen ağır ve hantal acil durum cihazları satarken, SCHILLER on kat daha hafif olan kullanışlı bir acil durum elektrokardiyoskobunu satışa sundu. Aynı zamanda, şirket kurumsal markasını öne çıkarmanın ötesinde, yeni standartlar belirledi. İki yıl sonra, bunu entegre yazıcılı en küçük acil EKG cihazı izledi. Cihazın içine yerleştirilmiş bir mikrobilgisayar EKG'nin otomatik ölçümünü ve açıklamasını verdi. Dolayısıyla bu, kalp hastalıklarının erken teşhisine olanak sağladı. Uygun tedaviler ve rehabilitasyon önlemleri sayesinde, doktorlar böylelikle tüm yaş gruplarından insanları ani kardiyak ölümlerden koruyabiliyorlar.

Başarı arttıkça, ürün portföyü genişledi: Bütün tanı istasyonları ve izleme cihazları, klinikler ve tıbbi çalışmalar için üretilirken, tansiyon aletleri ve spirometreler gibi ürünler, ürün yelpazesini tamamladı.

Ürün yelpazesi gibi, üretim yerleri ve yetkinlik merkezleri de genişledi. Baar (İsviçre)'deki genel merkeze ek olarak, Wissembourf (Fransa)'da defibrilasyon ve izleme alanlarında uzmanlaşan bir yetkinlik merkezi kuruldu. Daha sonra, Graz (Avusturya)'da bir başka yetkinlik merkezi daha açıldı. Şirket mediloğu SCHILLER Grubu'nun bir parçası haline geldi. Bu yeni birleşme, SCHILLER'in yüksek kalite uzun vadeli EKG alanında ilave teknikler edinmesini ve lider konumda kalmasını sağladı. Bir sonraki büyük adım, akciğer fonksiyonu tanıbilimi alanında uzmanlaşmış bir şirket olan GANSHORN ile birleşme vasıtasıyla 2014'de atıldı. Pulmonoloji ve kardiyolojinin birbirine çok yakın durduğu bu dönemde, ortak ve akıllı çözümlere ihtiyaç duyuluyor. İki lider şirket, pazardaki bu eksikliğin başlangıçta farkına vardı ve sonuç olarak uzun vadeli işbirliklerini sağlamlaştırmaya karar verdiler. SCHILLER AG, GANSHORN'un hisse sermayesinin çoğunluğunu satın aldı.

SCHILLER, dünyanın ilk cep defibrilatörü olan FRED easyport veya otonom sinir sistemini analiz eden "Fire of Life" yazılımı gibi benzersiz ürünler geliştirdi. "Fire of Life" grafiklerinde, HRV (kalp hızı değişkenliği) analiz edilir ve hastanın durumu görüntülenir. Bu grafikler hastanın stresle ne kadar başa çıkabileceğini ve dinlenmeye nasıl tepki verdiğini gösterir. Bu, örneğin bir tükenmişlik riskini azaltarak, tamamen yeni teşhis olanakları geliştirir.

Ne var ki, kazandıklarıyla yetinmek SCHILLER için bir seçenek değildir çünkü inovasyon, bu İsviçreli şirket için bir önceliktir. Daha fazla inovasyon, test aşamasına yakındır.

Şirketin kesintisiz büyümesine rağmen, büyüklük SCHILLER için güç kadar önemli değildir. O, motive bir ekip, yaratıcılık, yeni fikirlere açıklık ve öncü cesaretine güvenir. "Tanıbilim Sanatı" son derece yaratıcıdır ve bize ürünlerimizi sürekli olarak geliştirmemiz açısından ilham verir.

Bu içerik üçüncü parti bir platform tarafından sunulmaktadır.
Bu durumda YouTube kişisel verileri toplayabilecektir. Ayrıntılı bilgi için lütfen YouTube'un Hizmet Koşulları'nı inceleyin.


SCHILLER Group Mesleki Etik Kuralları

SCHILLER Group ticari faaliyetlerinin gerektirdiği etik ve toplumsal sorumluluklarının bilincindedir.
Mesleki Etik Kuralları tüm SCHILLER çalışanlarını ilgilendiren temel değerleri oluşturmaktadır.