Hedef Tanımı

Misyonumuz

 • Kardiyopulmoner tanıbilim ve tedaviye odaklanarak, medikal teknoloji çözümleri sunan uluslararası ölçekte önde gelen bir üretici ve tedarikçiyiz.
 • Ürünlerimiz, doktorlar ve hemşirelere profesyonel destek sağlar ve hayat kurtarır.

Vizyonumuz

 • Amacımız pazardaki güçlü konumumuzu devam ettirmektir.
 • Müşterilerimiz ve ortaklarımız bizi içtenlikle tavsiye eder.
 • SCHILLER, köklü ve öne çıkan bir markadır.
 • Biz, inovasyonun merkeziyiz.
 • Bilimsel bulgular elde eder, uygular ve bütünleştiririz.
 • Finansal olarak bağımsız ve karlı bir biçimde çalışırız.
 • İşbirlikçi bireyselliği destekleriz.

Değerlerimiz

 • Çalışanlarımız en büyük zenginliğimizdir. Onlara değer verir, güvenir, gelişimlerini ve öz sorumluluklarını destekleriz.
 • Merak, yeni fikirlere açık olmak demektir. Merak bizim ilkemizdir, bizi sürekli olarak öğrenmeye teşvik eder ve yetkinliklerimizi arttırır.
 • Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile ilişkilerimiz, kararlılık, dürüstlük, nezaket ve güvenilirlik üzerine kuruludur.
 • Çevremize, topluma ve kendimize karşı olan sorumluluklarımızın farkındayız ve etik ilkelerine uygun davranırız.
 • Kaynakları sürdürülebilir biçimde kullanarak çevreyi koruruz.