PWA – pulznovalovna analiza

Zaznavanje hitrosti pulznih valov v arterijah z ABPM

Pomembna izboljšava ocene tveganja za srce in ožilje (CV)

S priročnim merjenjem ABPM z manšeto je mogoče izmeriti hitrost pulznih valov v arterijah. Te meritve zagotovijo informacije o togosti arterij: hitrejši je pulzni val, bolj toge so arterije. Pri bolj togih arterijah je tveganje za bolezni srca in ožilja večje.  Drug uporaben parameter je indeks avgmentacije, kazalnik starosti majhnih krvnih žil.

Lastnosti

  • izboljšanje diagnostične natančnosti;
  • zgodnje odkrivanje koronarne srčne bolezni zaradi tesne povezave s parametri togosti;
  • preprečevanje poškodb končnih organov zaradi hipertenzije;
  • učinkovitejše in bolj specifično zdravljenje, saj nekatera zdravila za zniževanje krvnega tlaka lahko povečajo togost arterij;
  • diferencialno diagnosticiranje (povečan periferni upor, toge arterije ali povečanje pritoka v srce);
  • priporočena uporaba po smernicah ESH (Evropsko združenje za hipertenzijo) in ESC (Evropsko kardiološko združenje) od leta 2007.

Razpoložljivost na vašem trgu je predmet zakonske odobritve.