C.C.A.A.

Algoritem za iskanje mesta blokade koronarne arterije

Odkrivanje mesta koronarne obstrukcije pri pacientu z akutno bolečino v prsih in s tem odkrivanje velikosti območja srca, ki je v nevarnosti. Učinkovita uporaba EKG z 12 odvodi za optimalno diagnozo in zdravljenje pacientov z akutno bolečino v prsih.

Programska oprema SCHILLER CCAA, ki je na voljo kot izbirna možnost in jo je razvil profesor Hein Wellens, vgrajena pa je v naše naprave za EKG, omogoča odkrivanje mesta obstrukcije v koronarni arteriji in s tem odkrivanje velikosti območja srca, ki je v nevarnosti, da preneha delovati, če ne pride do ponovne vzpostavitve krvnega pretoka.

Ti podatki so ključnega pomena pri odločanju za optimalno zdravljenje pacienta z akutno bolečino v prsih tako zunaj bolnišnice kot na urgenci pri odkrivanju pacientov, ki jih je treba sprejeti v bolnišnico, kjer se lahko izvede perkutana koronarna intervencija (PCI).

Lastnosti

  • stroškovno učinkovito odločanje pred sprejemom v bolnišnico glede naslednjih korakov zdravljenja
  • odkrivanje pacientov, ki potrebujejo zdravljenje s ponovnim vzpostavljanjem pretoka krvi (z reperfuzijo) (s perkutano koronarno intervencijo/trombolizo)
  • omejitev trajanja srčne ishemije in s tem omejitev poškodb srčne mišice

Razpoložljivost na vašem trgu je predmet zakonske odobritve.