Vaja iz prve pomoči

FRED PA-1 Trainer

Specifikacija

Naprava za usposabljanje, ki lahko realno usposobi uporabnike AED. Več scenarijev omogoča simulacije različnih situacij oživljanja.

Naprava FRED PA-1 Trainer je povezan z lutko in omogoča usposabljanje za celoten postopek oživljanja.

Lastnosti

  • Z odstranljivimi elektrodami lahko vadite namestitev elektrod na telo
  • Naprava FRED PA-1 Trainer uporabniku ponuja podrobna navodila po korakih
  • Med fazo pritiskanja na prsni koš lutke naprava FRED PA-1 Trainer z metronomom nakazuje ritem, ki mu je treba slediti

New: Mobile App "Defi training by SCHILLER"

Razpoložljivost naprave na vašem trgu je predmet zakonske odobritve.