Izjava o poslanstvu

Poslanstvo / Vizija / Vrednote

Naše poslanstvo

 • Smo vodilni mednarodni izdelovalec in dobavitelj rešitev medicinske tehnologije, osredotočen na kardiopulmološko diagnostiko in terapijo.
 • Naši izdelki rešujejo življenja ter zagotavljajo strokovno podporo zdravnikom in medicinskim sestram.

 

Naša vizija

 • Želimo utrditi močan položaj na trgu.
 • Naše stranke in partnerji nas iskreno priporočajo.
 • SCHILLER je uveljavljena in privlačna znamka.
 • Smo vozlišče inovacij.
 • Pridobivamo, uporabljamo in integriramo znanstvene ugotovitve.
 • Delujemo z dobičkom in smo finančno neodvisni.
 • Spodbujamo kooperativno individualnost.

 

Naše vrednote

 • Naši zaposleni so naš najbolj vreden vir. Spoštujemo jih, jim zaupamo in jih spodbujamo pri razvijanju odgovornosti.
 • Radovednost pomeni odprtost za nove zamisli. Radovednost je naše načelo in nas nenehno spodbuja k učenju in pridobivanju novih znanj.
 • Za naš odnos s strankami in dobavitelji so značilni odločnost, poštenost, vljudnost in zanesljivost.
 • Zavedamo se odgovornosti do okolja, družbe in sebe, zato delujemo skladno z etičnimi načeli. S trajnostno uporabo virov varujemo okolje.