Traka za trčanje – ergometar

MTM-1400 med

Specifikacija

Traka za trčanje – ergometar MTM-1400 kompanije SCHILLER je dostupna kao sportska i medicinska traka za trčanje klase IIb. Naročito je pogodna za upotrebu u oblastima kardiologije, neurologije, rehabilitacije srca i fizikalne terapije.

Traka za trčanje MTM-1400/MTM-1400 med je takoreći neuništiva zahvaljujući čvrstoj konstrukciji. Napredna konstrukcija ne zahteva puno održavanja, a osobi koja trči ili pacijentu pruža ugodno trčanje.

Karakteristike

  • Površina za trčanje: 150 x 50 cm, 0-22 km/h, motorizovano prilagođavanje nagiba od 0-25%
  • Kompatibilno sa svim SCHILLER uređajima za snimanje EKG-a prilikom vežbanja
  • Priključivanje na ergospirometrijske sisteme, uređaje za merenje krvnog pritiska i softverske programe putem protokola coscom®
  • Automatska kontrola putem računara preko RS-232 interfejsa (uključen interfejs kabl od 5 m)
  • Prekidač za zaustavljanje u slučaju nužde
  • Maks. težina korisnika: 250 kg

 

Opcije

  • Rukohvati za decu (samo u kombinaciji sa bezbednosnim lukom)
Dostupnost uređaja na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.