Prvi automatski modul za interpretaciju EKG-a dizajniran za sportiste

ETM Sport

Specifikacija

Glavni izazov predstavlja razlika između fizioloških i patoloških varijacija EKG-a kod sportista.

ETM Sport kompanije SCHILLER, kada se koristi za testiranje sportista, dozvoljava smanjenje broja lažno pozitivnih rezultata pri nepromenjenoj mogućnosti otkrivanja bolesti srca. 

Karakteristike

ETM Sport zasniva se na kardiološkim preporukama iz Sijetla (Seattle Criteria) i dostupan je uz sledeće proizvode: CARDIOVIT CS-200 Excellence, CS-200 Touch i CS-200 Office kao i CS-104, FT-1, AT-102 G2 i AT-180.

Dostupnost uređaja na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.