Bolnički defibrilator i monitor

DEFIGARD 4000

Specifikacija

Samo jedno dugme pruža pristup svim glavnim funkcijama, kao što su izbor energije u ručnom režimu, pejsmejker i AED.

Proizvodi se u dve verzije, sa lopaticama ili sa jastučićima, a obe verzije imaju jasan ekran jarkih boja, 4-žilni EKG kabl i napajanje putem struje ili baterije.

Karakteristike

  • Manuelna ili poluautomatska defibrilacija
  • EKG
  • USB interfejs za prenos podataka iz interne memorije i za ažuriranje softvera
  • SpO2 MASIMO sa pletizmografom
  • Transkutani pejsmejker
  • Integrisani termički štampač
  • AED
Dostupnost uređaja na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.