Pokriva sve glavne ErgoSpiro namene

CARDIOVIT CS-200 Office ErgoSpiro

Specifikacija

PWC Ergo, 12-kanalni EKG dijagnostičkog kvaliteta za testove naprezanja sa čuvanjem nefiltriranih podataka, automatska ETM interpretacija, integrisana metabolička analiza – sve to i još više uz CARDIOVIT CS-200 Office ErgoSpiro.

Sistem CARDIOVIT CS-200 Office ErgoSpiro vrši kardiopulmonarne funkcionalne testove (CPET) u skadu sa najnovijim ATS/ERS smernicama. Metabolički testovi u kombinaciji sa 12-kanalnim EKG-om dijagnostičkog kvaliteta za testove naprezanja pogodni su za širok spektar pacijenata, od kliničkih pacijenata do profesionalnih sportista. PWC Ergo čini centralni deo sistema. U kombinaciji sa pneumotahometrom pruža najveću moguću preciznost.

Karakteristike

  • Analiza razmene gasova dah po dah (VE, VO2, VCO2) uz jedinstvenu ultrazvučnu ćeliju za CO2 koja ne zahteva održavanje; jednostavna, brza i potpuno asistirana kalibracija za visokoprecizna merenja; prikazivanje grafika i podataka pomoću standardnog ili korisnički definisanog 9-panelnog dijagrama
  • Potpuno integrisan 12-kanalni EKG za testove naprezanja sa bežičnim prenosom podataka pruža veći komfor pacijentima
  • Potpuno otvoreno čuvanje nefiltriranih, neprekidnih EKG signala
  • EKG pri mirovanju sa automatskom ETM interpretacijom; ETM sport za interpretaciju rada srca kod sportista
  • Automatsko merenje krvnog pritiska sa ugrađenim SpO2 modulom
Dostupnost uređaja na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.